We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Projekt nagrodzony w konkursie NPRH

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło wyniki naboru do Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki w module Dziedzictwo narodowe (konkurs 12).

Wśród nagrodzonych projektów znalazł się wniosek dr Aleksandry Kuligowskiej pt. “Spór o metodę. Polemika Joachima Lelewela z Mikołajem Karamzinem”. Przyznana kwota to 251 079,60 zł.

Do konkursu zgłoszono 189 wniosków. Minister zakwalifikował do oceny merytorycznej 128 wniosków z czego 24 najlepiej ocenionych zakwalifikowano do finansowania na łączną kwotę prawie 20 mln zł.

Wyniki


Dziedzictwo narodowe to moduł, w ramach którego są finansowane nowe lub kontynuowane projekty obejmujące długoterminowe prace dokumentacyjne, edytorskie, translatorskie, słownikowe i bibliograficzne o fundamentalnym znaczeniu dla badań nad kulturą narodową. Tworzą one podstawę do dalszych badań nad najbardziej istotnymi zagadnieniami polskiego dziedzictwa kulturowego.