We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Najlepszy Debiut Historyczny Roku

Z radością i dumą informujemy, że w konkursie im. Władysława Pobóg-Malinowskiego, na Najlepszy Debiut Historyczny Roku w zakresie historii najnowszej laureatem został dr Adam Radosław Suławka. Jego praca, pt. „Prasa rosyjska i rosyjskojęzyczna w II Rzeczpospolitej (1918-1939)”, przygotowana pod kierunkiem prof. Romulada Turkowskiego z naszego Wydziału, zdobyła I miejsce w kategorii rozpraw doktorskich.

Konkurs, organizowany przez Instytut Pamięci Narodowej oraz Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk, jest ogłaszany corocznie w dwóch kategoriach:
▶️ dla autorów niepublikowanych prac magisterskich oraz
▶️ dla autorów niepublikowanych prac doktorskich,
poświęconych historii Polski i Polaków w XX wieku.

Prace, zgłaszane do konkursu przez autorów, są oceniane przez Komisję Konkursową, powołaną przez prezesa IPN oraz dyrektora Instytutu Historii PAN.

Praca w repozytorium UW