We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

NCN Miniatura 5 – wyniki konkursu

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło listę działań i projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursu MINIATURA 5. Wśród osób, które otrzymały dofinansowanie są dwie nasze pracownice: dr Aleksandra Kuligowska oraz dr Katarzyna Wagner.

Dr Aleksandrze Kuligowskiej przyznano dofinansowanie na kwerendę przy projekcie „Pierwszy przewrót metodologiczny w polskim, akademickim dyskursie o przeszłości” (13 803 zł) a dr Katarzynie Wagner na pilotażowe badania dot. projektu zatytułowanego “Ordinari Post Tijdender”, jako źródło wiedzy o Rzeczypospolitej Obojga Narodów – badania wstępne” (23 049 zł).

Serdecznie gratulujemy!

Więcej