We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Nowy grant NCN na Wydziale Historii

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki kolejnych edycji konkursów OPUS i SONATA. Wśród 41 laureatów z Uniwersytetu Warszawskiego znalazł się też nasz pracownik, dr Igor Chabrowski.

Dr Chabrowski zdobył finansowanie w programie OPUS 24 na projekt “Przyczółek: Chiny, Azja Południowo-wschodnia i globalna rewolucja na peryferiach, 1945-1954“.

Kwota dofinansowania to 1 008 770 zł.

Więcej informacji


W konkursie OPUS 24 do NCN wpłynęło 1921 wniosków na łączną kwotę niemal 2,7 mld zł. Finansowanie otrzymały 224 wnioski o wartości ponad 364,4 mln zł.
W osiemnastej edycji konkursu SONATA złożono 1094 wnioski, których łączna wartość przekroczyła 1,2 mld zł. Ostatecznie do finansowania zakwalifikowano 139 projektów o wartości ponad 155,5 mln zł.