We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Rada Naukowa Dyscypliny Historia zawiadamia o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Sebastiana Patryka Rajewicza.
Obrona odbędzie się 7 czerwca 2021 r. o godz. 14:00 online. Tytuł rozprawy: „Schole w Sparcie epoki klasycznej”.

Promotor: prof. dr hab. Ryszard Kulesza
Recenzenci: prof. dr hab. Nicholas Sekunda, dr hab. Sławomir Sprawski , prof. UJ
Dyscyplina naukowa: historia
Język obrony: polski

Praca doktorska będzie dostępna na stronie Repozytorium UW 10 dni przed obroną.

Link do uczestnictwa w publicznej obronie rozprawy doktorskiej zostanie udostępniony po   wcześniejszej   rejestracji.
Zgłoszenie   należy   przesłać   na   adres: jrzepka@uw.edu.pl.
Rejestracja uczestników będzie otwarta od 28 maja 2021 r. godz. 10:00 do 5 czerwca 2021 r. do  godz. 18:00.

Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny Historia
dr hab. Piotr Majewski, prof. ucz.