We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Ogólnopolska Konferencja Historyków XIX w.

Wydział Historii oraz Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce Uniwersytetu Warszawskiego, zapraszają pracowników naukowych i doktorantów do udziału w V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Historyków XIX wieku.  Bieżąca edycja konferencji poświęcona jest zagadnieniom dotyczącym źródeł do dziejów ziem polskich w XIX wieku znajdujących się w zagranicznych archiwach, muzeach i bibliotekach. Mamy tu na myśli źródła wytworzone zarówno przez Polaków, jak i cudzoziemców lub zagraniczne instytucje, źródła dotyczące różnorodnych aspektów życia społecznego, gospodarczego, kulturalnego i polityki.

Konferencja zaplanowana jest na 21-22 czerwca 2022 r.  Języki konferencji to polski, angielski i rosyjski.

 

OBSZARY BADAWCZE

W tym roku chcielibyśmy zaprosić do dyskusji w następujących obszarach:

 • Materiały źródłowe (np. akta dyplomatyczne, dzienniki, źródła materialne, prasa)
 • metodologie badań, koncepcje interpretacyjne i ujęcia teoretyczne
 • analizy i interpretacje,
 • studia przypadków

Pragniemy, by dyskusje związane z tematem konferencji, ogniskowały się na różnorodnych problemach, poczynając od źródłoznawstwa, poprzez studia teoretyczne, badania związane z sektorem wyobrażeń społecznych, procesów komunikacji społecznej oraz roli tych zjawisk w budowaniu relacji społecznych, aż po I wojnę światową włącznie. Zakres geograficzny referatów pozostaje nieograniczony.

 

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia prosimy nadsyłać na załączonym formularzu do 15  marca 2022 r., na  adres: konferencjaxixwiek@uw.edu.pl. Informację o włączeniu referatu do programu konferencji prześlemy do końca marca 2022 r. Czas wystąpienia to 20 min.

Organizatorzy nie zapewniają uczestnikom noclegów i nie zwracają kosztów przejazdu. Opłata konferencyjna nie jest wymagana.

 

Formularz zgłoszeniowy:

 • Imię i nazwisko, stopień naukowy
 • Adres mailowy
 • Afiliacja
 • Tytuł wystąpienia
 • Streszczenie do 200 słów ze spacjami

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

 • prof. Małgorzata Karpińska (przewodnicząca)
 • prof. Tomasz Kizwalter
 • prof. Alicja Kulecka
 • dr hab. Artur Markowski
 • mgr Agnieszka Goluch (sekretarz)
 • mgr Łukasz Kożuchowski (sekretarz)