We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Ogólnopolskie porozumienie kół naukowych historyków

25 marca 2022 roku przedstawiciele studentów i studentek uczelni polskich podpisali ogólnopolskie porozumienie studenckich kół naukowych historyków. W uroczystości, zorganizowanej na Wydziale Historii UW, wziął udział również dziekan Wydziału Historii UW, prof. Łukasz Niesiołowski-Spanò.

Głównym celem podpisania porozumienia było nawiązanie i umocnienie współpracy kół naukowych studentów historyków z całej Polski i nawiązanie współpracy naukowej. Porozumienie ma również na celu ułatwienie współorganizacji przedsięwzięć studenckiego ruchu naukowego.

Okres pandemii uświadomił nam, jak ważna jest współpraca z innymi ośrodkami akademickimi oraz wymiana doświadczeń. Wierzymy, że podpisany dokument zapoczątkuje nowy etap wspólnej działalności naukowej studenckich kół historyków z całej Polski.

Porozumienie podpisali przedstawiciele:

  • Studenckiego Klubu Międzyepokowych Badań Historycznych Uniwersytetu Warszawskiego,
  • Studenckiego Koła Naukowego Historyków Uniwersytetu Wrocławskiego,
  • Studenckiego Koła Naukowego Historyków Uniwersytetu Warszawskiego,
  • Studenckiego Koła Naukowego Historyków Uniwersytetu Adama Mickiewicza,
  • Koła Naukowego Historyków Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,
  • Koła Naukowego Historyków Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego,
  • Naukowego Koła Historyków Uniwersytetu Gdańskiego,
  • Studenckiego Koła Naukowego Historyków Uniwersytetu w Białymstoku,
  • Studenckiego Koła Naukowego Historyków Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

 

Treść porozumienia

Jako studenci i doktoranci, aktywni w ramach kół naukowych działających przy uniwersytetach, nasze działania skupiamy wokół podobnych zagadnień. Zależy nam na samokształceniu w duchu nowoczesnej nauki, popularyzacji wiedzy historycznej i najnowszych badań z nią związanych, a także propagowaniu angażowania się studentów historii już od pierwszych lat studiów.

Współczesne technologie rozwijane przez ostatnie dziesięciolecia, a przetestowane w trakcie trwającej wciąż pandemii, otwierają przed nami niezwykłe możliwości realizowania powyższych celów za pomocą platform internetowych. Ze względu na chęć zacieśnienia kontaktów między nami zarówno w sferze rzeczywistej, jak i internetowej, zdecydowaliśmy się na nawiązanie bliższej współpracy, mającej za zadanie przede wszystkim utworzenie wspólnego kanału informacyjnego, mającego pomóc nam w działaniu.

Ponadto chcielibyśmy, aby nasze działania wychodziły poza sferę regionalną i były organizowane również na skalę ogólnopolską i międzynarodową, w porozumieniu z innymi ośrodkami.

Dostrzegając leżący w tej współpracy potencjał, my niżej podpisani wyrażamy jednogłośną aprobatę dla inicjatywy oraz potencjalnych przyszłych projektów, realizowanych w ramach przyjacielskich stosunków międzyuniwersyteckich, a koordynowanych w zgodzie z decyzjami poszczególnych zarządów kół.