We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Oświadczenie władz i Rady Samorządu Studentów WH

Oświadczenie władz Wydziału Historii UW w związku z wandalizmem w przestrzeni Wydziału

Niemal dokładnie w rocznicę wyzwolenia obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau w przestrzeni publicznej Wydziału Historii pojawiły się haniebne żarty z ofiar nazistowskiego ludobójstwa. Ten wstrętny akt wandalizmu nie tylko dyskredytuje jego autora, ale rzuca cień na całą naszą wspólnotę. Nie może być zgody na tego rodzaju ekscesy.

Studenci naszego Wydziału, podobnie jak jego władze, zareagowali na informację o tym incydencie oburzeniem i dezaprobatą. Środowisko naszego Wydziału jednomyślnie potępia postawy, działania i poglądy o charakterze antysemickim, a także brak poszanowania dla ludzkiego cierpienia. Uchybiają one nie tylko godności studenta UW, lecz zwykłej ludzkiej przyzwoitości.

Zapewniamy wszystkich członków naszej wydziałowej i uniwersyteckiej społeczności, że nie będzie pobłażania dla takich czynów i wypowiedzi, nielicujących z powagą Uniwersytetu.

Kolegium dziekańskie Wydziału Historii UW

Oświadczenie Rady Samorządu Studentów Wydziału Historii

W ostatnim tygodniu na drzwiach jednej z toalet znajdujących się w budynku Wydziału Historii został napisany tekst utworu, który w prześmiewczy sposób ukazywał pobyt w obozie koncentracyjnym w czasie II wojny światowej.

Rada Samorządu Studentów Wydziału Historii potępia ten akt wandalizmu i naśmiewania się z tragedii, która dotknęła wiele milionów istnień. Autor tego napisu brutalnie naruszył zasady kultury i obyczajowość publiczną, znieważając pamięć o ofiarach obozów koncentracyjnych. Nie ma w słowniku ludzi wykształconych słów, które dostatecznie obelżywie określiłyby to haniebne i barbarzyńskie zachowanie.

Nie było, nie ma i nie będzie usprawiedliwienia dla czynów godzących w pamięć o tamtych wydarzeniach wśród społeczności studentów Wydziału Historii. Wyrażamy również współczucie osobom, których ta sytuacja dotknęła w szczególny sposób.

RSS Wydziału Historii