We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Otwarte wykłady konkursowe – Zakład Historii Średniowiecznej

Zapraszamy do uczestnictwa w otwartych wykładach, które zostaną wygłoszone przez kandydatów, zakwalifikowanych do konkursu na stanowisko asystenta mediewisty w Zakładzie Historii Średniowiecznej.

Wszystkie wykłady odbędą się 22 czerwca 2022 r. online.

 

Kandydaci zaprezentują się w następującej kolejności i z następującymi tematami:

8.35–9.00
dr Ewelina Kaczor: Kazania a legendy de sancta Hedwigi w świetle śląskiego materiału źródłowego
Link do spotkania

9.05–9.30
dr Renata Leśniakiewicz-Drzymała: Skandynawski “hełm grozy” (ægishjálmr) – źródła i perspektywy badawcze
Link do spotkania

9.35–10.00
dr Anna Maleszka: Reforma gregoriańska a anglonormański podbój i kolonizacja Irlandii
Link do spotkania

10.05–10.30
dr Jerzy Szafranowski: Czy we wczesnośredniowiecznej Galii wszyscy biskupi byli mnichami?
Link do spotkania

10.35–11.00
dr Łukasz Włodarski: Pieczęcie biskupów diecezji płockiej w późnym średniowieczu. Studium przypadku
Link do spotkania