We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Otwarte wykłady konkursowe

Zapraszamy do uczestnictwa w otwartych wykładach, które zostaną wygłoszone przez kandydatów do drugiego etapu konkursu na stanowisko asystenta w Zakładzie Historii XX wieku.

Wszystkie wykłady odbędą się 20 maja 2022 r. online.

dr Jan Błachnio – godz. 9:00Niewykorzystana szansa? Sport w Policji Państwowej w latach 1924-1939. Wybrane zagadnienia.
Link do spotkania,  identyfikator spotkania: 837 8380 3362, kod dostępu: 798564

dr Jan Antoni Burek – godz. 9:30Postawy robotników przemysłowych wobec budowy systemu komunistycznego w Polsce, 1944-1950.
Link do spotkania, identyfikator spotkania: 891 8976 5988, kod dostępu: 264607

dr Kinga Czechowska – godz. 10:00Jak czytać dokumenty dyplomatyczne? Wstęp do badań nad polską polityką zagraniczną okresu międzywojennego.
Link do spotkania, identyfikator spotkania: 868 1729 4234, kod dostępu: 192089

dr Agata Jankowska – godz. 10:30Zbrodnie ludobójstwa po II wojnie światowej. Historia, terminologia, definicje.
Link do spotkania, identyfikator spotkania: 821 4381 3032, kod dostępu: 745276

dr Piotr Olechowski – godz. 11:00Procesy karne Polaków na Ukrainie Radzieckiej na przestrzeni dekad – analiza komparatystyczna.
Link do spotkania,  identyfikator spotkania: 890 1096 2977, kod dostępu: 656701