We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

prof. dr hab. Alicja Kulecka

Biogram

Absolwentka historii na Wydziale Historycznym UW, 1979, tytuł doktora nauk humanistycznych na tymże Wydziale, 1988, habilitacja na tymże Wydziale, 2006, tytuł naukowy profesora, 2019, zatrudniona w Instytucie Historycznym UW od 1997 r. na stanowisku adiunkta, od 2012 r. na stanowisku profesora UW, od 2019 r. na stanowisku profesora.

Wykaz publikacji od 1997 roku

Najważniejsze publikacje

Najważniejsze artykuły naukowe

  • Choroba społeczna biurokracji. Teoria Józefa Olszewskiego (1903), w: Dzieje biurokracji, t. 9, 2019, red. A.Górak, I.Kukarina, J.Legieć, Radzyń Podlaski 2019, s. 9-30.

  • “Gorzki jest chleb prawego urzędnika”. Problemy etyki zawodowej urzędników Królestwa Polskiego, w: Urzędnicy i urzędy społeczeństwie XIX wieku. Zbiór studiów, red. A.Kulecka, Warszawa 2017, s. 53-95.

  • Aleksander Gieysztor – dyrektor Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego (1955-1975), w: Aleksander Gieysztor w pamięci i badaniach historycznych, red. A. Kulecka, Warszawa 2017, s. 53-95.