We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

dr hab. Aneta Pieniądz

Biogram

Ur. 1974; magisterium na UW 1998, doktorat tamże 2004, habilitacja 2015. Zatrudniona w IH UW od 2004 jako adiunkt.
Stypendystka Ecole Française de Rome (2000 r.); Fundacji im. Stefana Batorego (2001 r.); Fundacji Lanckorońskich (2001, 2006 r.); laureatka pierwszej edycji Nagrody Fundacji im. Aleksandra Gieysztora 2002 r.
Zainteresowania badawcze: historia społeczna wczesnego średniowiecza, historia rodziny, narzędzia cyfrowe w warsztacie mediewisty, problemy dydaktyki akademickiej.

Najważniejsze publikacje

Najważniejsze artykuły naukowe

  • The Meanings of the Past and the Creation of Early Medieval Ethnic Communities: The Case of Carolingian Italy, w: Memories in Multi-Ethnic Societies. Cohestion in Multi-Ethnic Societies in Europe from c. 1000 to the Present, ed. P. Wiszewski, t. 1, Turnhout 2020, s. 33-54.

  • Incmaro di Reims e i suoi contemporanei sull’uxoricidio: l’insegnamento della Chiesa e la pratica sociale, „Reti Medievali. Rivista”, 12, 2011, 1, s. 3-24.