We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

dr hab., prof. ucz. Grzegorz Myśliwski

Biogram

Ur. 1966; magisterium w IH UW 1989, tu również: doktorat (1996) i habilitacja (2010).

Zatrudniony w Instytucie Historycznym UW od 1989 na stanowisku asystenta stażysty, od 1990 – asystenta, od 1997 – adiunkta. Sekretarz IH ds. ogólnych (2001-2002).

Od 2019 r. kierownik Zakładu Historii Średniowiecznej.

Jest członkiem Stałego Komitetu Mediewistów Polskich.

Najważniejsze publikacje

Najważniejsze artykuły naukowe

  • “Between Coexistence and Persecution. Economic Activity and the Cohesion of Multi–Ethnic Societies in Cities of the Polish Territories (between the Thirteenth and the First Part of the Sixteenth Century)”, [w:] “Inter-Ethnic Relations and the Functioning of Multi-Ethnic Societies Cohesion in Multi-Ethnic Societies in Europe from c. 1000 to the Present”, vol. 2, ed. P. Wiszewski, Turnhout 2022, s. 159–207

  • Grzegorz Myśliwski, Balazs Nagy “Mining, Finances, and Commerce in Medieval Central Europe” [w :] “Oxford Handbook of Medieval Central Europe”, red. N. Zecevic, D. Ziemann, Oxford 2022 (s. 295–317)

  • “Central Europe”, [w:] “Agrarian Change and Crisis in Europe, 1200–1500”, red. H. Kitsikopoulos, New York – London 2012, s. 250–291

  • “Strefa sudecko-karpacka i Lwów. Miejsce Śląska, Małopolski i Rusi Czerwonej w gospodarce Europy Zachodniej (połowa XIII w. – początek XVI w.)”, [w:] “Ziemie polskie wobec Zachodu. Studia nad rozwojem średniowiecznej Europy”, red. S. Gawlas, Warszawa 2006, s. 247–319

  • “Starość i długowieczność w Polsce do połowy XVI w. na tle porównawczym”, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, t. 49, 2001, z. 3, s. 169 –198