We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Wrocław w przestrzeni gospodarczej Europy (XIII-XV wiek) Centrum czy peryferie?

Autorzy:

Grzegorz Myśliwski

Rekonstrukcja miejsca i roli Wrocławia w sieci powiązań między pięcioma wielkimi strefami gospodarczymi: sudecko-karpacką, czarnomorską, turyńsko-sasko-łużycką, górnoniemiecką i północnowłoską. Jednocześnie miasto ukazane jest jako obszar przenikania się wielu kultur kupieckich (górnoniemieckiej, żydowskiej, włoskiej, hanzeatyckiej i niderlandzkiej). W aneksach zamieszczono pieniądze i przeliczniki, miary i wagi, ceny wybranych towarów we Wrocławiu w XIV-XV w.