We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

dr hab., prof. ucz. Jacek Rzepka

Biogram

Magisterium na UW (1996, promotor: prof. W. Lengauer), doktorat (2002, promotor: prof. W. Lengauer) i habilitacja tamże (2009).
Zainteresowania badawcze: historia starożytnej Grecji: Macedonia okresu klasycznego i hellenistycznego; Filip II, Aleksander Wielki i ich następcy; greckie państwa związkowe; Ateny hellenistyczne; sport w starożytności; historiografia antyczna; epigrafika grecka.

Najważniejsze artykuły naukowe

  • “The First Battles of the Chaeronea Campaign, 339/8 B.C.” Greek, Roman, and Byzantine Studies 58 (2018) 516-522. https://grbs.library.duke.edu/article/view/16156

  • “Subdivisions of the Boeotian Confederacy after 379 B.C.” Greek, Roman, and Byzantine Studies 59 (2019) 568–574. https://grbs.library.duke.edu/article/view/16321

  • “The Units in the Army of Alexander the Great and the District Divisions of Late Argead Macedonia”, Greek, Roman and Byzantine Studies 48, 1 (2008) 39-56. https://grbs.library.duke.edu/article/view/871