We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

mgr Jakub Gruchalski

Tytuł rozprawy

The Magisterial Auspices in Late Republican Rome

Najważniejsze artykuły naukowe

  • Capitolium Vetus: A New Street in Rome?, Classical Philology 116.4, 2021 (w druku)

  • Varro, LL 5.52: Collis Latiaris or Catialis?, Archeologia Classica 71, 2020, ss. 585-602

  • Westa na Palatynie, w: Centro storico. Materiały z objazdu naukowego Koła Starożytniczego UW (Rzym 2015), Warszawa 2016, ss. 9-38.