We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

dr hab., prof. ucz. Jolanta Choińska-Mika

Biogram

Związana z Instytutem Historycznym od 1976 r. – jako student, asystent, adiunkt, profesor UW. Doktorat uzyskała w 1991, a habilitację w 2004. Zainteresowania badawcze: parlamentaryzm, staropolska kultura polityczna i komunikacja społeczna, dzieje Wysp Brytyjskich XVI – XVII w. Interesuje się również dydaktyką, zwł. szkoły wyższej. Zastępca dyrektora IH w l. 2005 – 2012. Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia w l. 2016 – 2020. Członek Rady Muzeum Historii Polski (od 2006), Rady Naukowej Rocznika „Muzealnictwo” (od 2015), Przewodnicząca Rady Fundacji Kościuszkowskiej – Polska (od 2017). W l. 2010 – 2016 współpracowała z Instytutem Badań Edukacyjnych. Autorka podręczników szkolnych i materiałów dydaktycznych, ekspert Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Najważniejsze publikacje

Najważniejsze artykuły naukowe

  • Wartości republikańskie w praktyce. Partycypacja obywatelska w czasach kryzysu (1648 – 1668) w: Wartości polityczne Rzeczypospolitej Obojga Narodów : struktury aksjologiczne i granice cywilizacyjne, T.III, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2017.

  • Zwycięstwo liberum veto na sejmach za Jana Kazimierza (1648 – 1668), “Biblioteka Epoki Nowożytnej” t. 4, 2016.

  • Obywatele u władzy: narodziny, rozkwit i zmierzch szlacheckiej republiki, “Klio” t. 26/3, 2013.