We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

dr Julia Doroszewska

Biogram

Magisterium z filologii klasycznej 2006, a następnie doktorat 2012; licencjat z filologii polskiej 2009; podyplomowo glottodydaktyka języka polskiego 2010; wszystkie dyplomy uzyskane na Uniwersytecie Warszawskim. Stypendia badawcze w Paryżu (Sorbonne), w Bloomington, USA, Szwajcarii (Fondation Hardt), Londynie (Fundacja Lanckorońskich).
2013-2017 – adiunkt w Katedrze Filologii Klasycznej w Uniwersytecie Śląskim. 2017-2018 – adiunkt w projekcie badawczym “Cult of Saints in Late Antiquity” (ERC Advanced Grant). Od 2019 kierownik projektu “Epifanie świętych w późnoantycznej literaturze greckiej” (NCN, Sonata).
Zainteresowania naukowe: cesarska proza grecka i łacińska; historia mentalności, antropologia literatury (zwł. koncepcja liminalności).

Lista publikacji

Najważniejsze artykuły naukowe

  • “Windows of Curiosity: Eyes and Vision in Plutarch’s ‘De Curiositate'”, Greek, Roman and Byzantine Studies 59.1, 2019, pp. 158-179.

  • “Beyond the Limits of the Human Body: Phlegon of Tralles’ Medical Curiosities,” in: G. Kazantzidis (ed.), Medicine and Paradoxography in the Ancient World, De Gruyter 2019, pp. 117-142.

  • Julia Doroszewska, Janek Kucharski, “A Ritual of the Afterlife or the Afterlife of a Ritual: Maschalismos in Ancient Greece and Beyond”, in: J. Harrisson (ed.), Imagining the Afterlife in the Ancient World, Routledge 2019, pp.155-172.

  • The Liminal Space: Suburbs as a Demonic Domain in Classical Literature”, Preternature: Critical and Historical Studies on the Preternatural, 6.1, 2017, pp. 1-30.

Projekty naukowe