We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

mgr Kacper Bylinka

Biogram

Ur. w 1997 w Warszawie. Ukończył z wynikiem bardzo dobrym studia licencjackie (2016-2019) w Instytucie Historycznym UW oraz studia magisterskie (2019-2021) na Wydziale Historycznym UW. Pracę magisterską pt. “Człowiek, rodzina, wspólnota. Świat De vita Sua Guiberta z Nogent” pisał pod kierunkiem prof. Krzysztofa Skwierczyńskiego.

Od października 2021 przygotowuje pod kierunkiem dra hab. Grzegorza Paca rozprawę doktorską poświęconą recepcji kultu świętych wśród elit peryferii zachodniego chrześcijaństwa i kwestii budowania tożsamości.

Zainteresowania naukowe: kult świętych, ideologia władzy, narracje średniowiecznych źródeł oraz metodologia badań historycznych.

Zainteresowania pozanaukowe: wędkarstwo, gra w szachy.

Tytuł rozprawy

Recepcja kultu świętych a budowanie tożsamości elit na peryferiach zachodniego chrześcijaństwa (X-XIII w.)