We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

mgr Łukasz Kożuchowski

Biogram

Absolwent studiów historycznych w ramach Kolegium MISH UW (licencjat z wyróżnieniem w 2019 r. pod kierunkiem dr hab. Piotra Szlanty, prof. ucz.; magisterium z wyróżnieniem w 2021 r. pod kierunkiem dr hab. Artura Markowskiego). Zainteresowania badawcze koncentrują się na historii społecznej i kulturowej Królestwa Polskiego, zwłaszcza na dziejach chłopów w okresie reform agrarnych oraz po uwłaszczeniu.
Od 2018 r. stały współpracownik Muzeum Historii Polski. Od 2020 r. kierownik projektu „Chłopska pobożność w Królestwie Polskim na przełomie XIX i XX wieku w perspektywie egodokumentów” (MEiN – Diamentowy Grant). Od 2021 r. uczestnik grantu „Społeczna geneza przemocy antyżydowskiej. Królestwo Polskie w drugiej połowie XIX wieku (1864—1914)” (NCN – Opus 20, kierownik: dr hab. Artur Markowski). We wcześniejszych latach również wykonawca w projektach realizowanych w Instytucie Studiów Politycznych PAN.

Tytuł rozprawy

Bóg na niebie, car na ziemi: Władza imperialna i religijność chłopów w Królestwie Polskim, 1905-1915

Najważniejsze artykuły naukowe

  • Nowa ludowa historia: charakterystyka i społeczno-polityczne korzenie współczesnych narracji o historii chłopów polskich [wraz z Martą Gospodarczyk], „Studia Socjologiczne” 2021, nr 2, s. 177—198, DOI: http://dx.doi.org/10.24425/sts.2021.137293;

  • Śmierć dziecka i jej społeczno-kulturowe przeżywanie w polskich dziewiętnastowiecznych pieśniach ludowych, „Echa Przeszłości” 2020, nr XXI/1, s. 171—185, DOI: http://dx.doi.org/10.31648/ep.6142;

  • Pamięć o Tumulcie Toruńskim (1724) w polskiej dziewiętnastowiecznej pieśni ludowej. Wizja świata – propaganda – pobożność i wartości, „Zapiski Historyczne” 2020, nr 85, z. 2, s. 133—155, DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2020.18;

  • „Miotełki” z melodramy „Chłop Milionowy” jako warszawski fenomen społeczno-kulturowy, „Literatura Ludowa” 2018, nr 2, s. 27—41, DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LL.2.2018.003.