We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

dr hab., prof. ucz. Artur Markowski

Biogram

Doktorat na Wydziale Historycznym UW w 2007 r, pod kierunkiem prof. Jerzego Tomaszewskiego, habilitacja w 2019 r. tamże; Zajmuje się historią społeczną XIX wieku, szczególnie dziejami Żydów w obszarze wpływów Imperium Rosyjskiego i historią przemocy.
Od 2007 asystent, od 2009 adiunkt w Zakładzie Historii XIX wieku. 2008-2010 sekretarz Instytutu Historycznego UW do spraw dydaktycznych. Redaktor naczelny serii: “Źródła do dziejów Żydów na ziemiach polskich w XIX i XX wieku (do 1939 r). Wydawanej przez Instytut Historyczny UW i Muzeum POLIN.
Stypendysta m.in. “Polityki”, FNP, Fundacji Lanckorońskich, MNiSW; research fellow na University of Notre Dame 2012/2013; kierował projektem badawczym poświęconym pogromom Żydów na ziemiach polskich w XIX i XX wieku (2012-2017). Jest członkiem redakcji “Kwartalnika Historii Żydów” i członkiem rady “Almanach. Studia żydowskie”.

Najważniejsze publikacje

Najważniejsze artykuły naukowe

  • Polskie jewrei, russkije jewrei i ewolucija socjalnych predstawlenij: Polsza – Rossija w XIX wieke, „Judaic-Slavonic Journal” 2020, No1/3, s. 77-96

  • State Policies Concering Jewish Conversions in the Kingdom of Poland During the First Half of the Nineteenth Century, „Gal – Ed” 2017, vol. 25, p. 15-40

  • Przemoc antyżydowska i zatrute cukierki. Plotka elementem napięcia pogromowego na ziemiach polskich na początku XX wieku, „Przegląd Historyczny” 2020, tom CXI, x. 2, s. 107-123

  • Uniwersytet cesarski. Uczelnia a społeczeństwo 1869-1917 [w:] Dzieje UW, red. T. Kizwalter, Warszawa 2016, s. 721-816

Projekty naukowe