We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

dr hab., prof. ucz. Marek Pawełczak

Biogram

Magisterium z historii w IHUW 1994, doktorat (1999) i habilitacja (2011) tamże. Stypendysta m.in. DAAD (Uniwersytet Humboldta w Berlinie), Stypendium Garstków (University of Notre Dame) i fundacji Fulbrighta (Boston University). Nagroda Prezesa Rady Ministrów za pracę habilitacyjną (2011). Zainteresowania badawcze: Historia Afryki Wschodniej i basenu Oceanu Indyjskiego w okresie przedkolonialnym, w tym organizacja polityczna społeczeństw afrykańskich, handel karawanowy i zamorski, diaspory handlowe, skutki przewrotu w transporcie morskim oraz napływu kapitału zagranicznego w XIX w., nieformalne imperium Wielkiej Brytanii w Afryce. Poza tym: władza, społeczeństwo, religia i prawo zwyczajowe w Afryce w epoce kolonialnej.

Najważniejsze publikacje

Najważniejsze artykuły naukowe

  • The Death of Captain Brownrigg and the Decline of Planters’ Rule in Pemba, “International Journal of African Historical Studies” 53, 2020,1, 71-96.

  • British Jurisdiction and Legal Protection of Non- Europeans in the Sultanate of Zanzibar, 1841–1888 , “Journal of Indian Ocean World Studies” (Mc Gill University), 4, 2020, 52-74.

  • Statistical data on international trade in British consular reports from the Sultanate of Zanzibar in the nineteenth century, „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych” 81, 2020, 187-223.

  • Customs House, Steamers, and the Entrepôt. Zanzibar Trade Infrastructure Circa 1830–1888, “African Economic History” 48, 2020, 2, s. 92-137.