We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

mgr Mariola Trojanowska

Biogram

Stypendystka na Wydziale Historii UW w ramach projektu „Przed monoteizmem? Religie Judei epoki perskiej i wczesnej epoki hellenistycznej (V–III w. p.n.e.) w świetle źródeł ikonograficznych, epigraficznych oraz biblijnych” pod kierunkiem prof. dr. hab. Ł. Niesiołowskiego-Spanò w ramach programu BEETHOVEN.

Magisterium na Wydziale Teologicznym UKSW (2007), Licencjat Kanoniczny na Wydziale Teologicznym UKSW (2023). Przygotowywana rozprawa doktorska pod kierunkiem ks. dr. hab. B. Adamczewskiego prof. ucz.

W grudniu 2022 została wybrana na Graduate Student Representative w European Association of Biblical Studies (EABS) na dwuletnią kadencję.

Zainteresowania naukowe: księgi Starego Testamentu okresu perskiego, pisma Drugiej Świątyni, pisma rabiniczne, literatura midraszowa, historia i kultura Żydów, zastosowania AI w badaniach biblijnych.

Najważniejsze artykuły naukowe