We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

mgr Marta Tomczak

Biogram

  • Princeton University, Faculty of History, Visiting Student Research Collabolator, (Fulbright Junior Research Award 2019/2020);
  • Uniwersytet Warszawski/Sorbonne Université, podwójny doktorat z zakresu historii (stypendium rządu francuskiego); promotorzy: prof. Jarosław Czubaty, prof. Jacques-Olivier Boudon;
  • University of Oxford, Faculty of History, magisterium z historii nowożytnej i współczesnej; promotor: prof. Michael Broers;
  • Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, magisterium z prawa, magna cum laude;
  • Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny, licencjat z historii, magna cum laude.

Ważniejsze wystąpienia naukowe:

  • University of Oxford, Administrating Peripheries of an Empire: by Force or by Influence? The Changing Role of the Napoleonic Diplomats in the Duchy of Warsaw (1807-1812) (2021);
  • Columbia University, The Impact of the Napoleonic Legislation on the Periphery of the French Empire – a Failure? (2020);
  • Cambridge Univeristy, Revolution on European Peripheries: Napoleonic Constitutionalism and the Duchy of Warsaw (2019);
  • Central European Univeristy, Reshaping European Equilibrium in the Beginning of the 19th Century – Equality in Interantional Relations vs. Revival of Imperial Policies (2019).

Tytuł rozprawy

Relacje centrum-peryferie w epoce napoleońskiej.

Najważniejsze artykuły naukowe

  • The Impact of the Napoleonic Legislation on the Periphery of the Empire – a Failure? The Polish Elite’s Attitude Towards the Napoleonic Code (1807–1812), European History Quarterly, 52(1), 2022.