We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

prof. dr hab. Jarosław Czubaty

Biogram

Ur. 1961; magisterium na Wydziale Historycznym UW 1986, doktorat tamże 1996, habilitacja tamże 2006; 2011 profesor UW; 2021 profesor zwyczajny; przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Historycznego UW (w 2012-2020 r.); przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny Historia na UW (2020). Autor podręczników do nauczania historii w liceum; laureat Nagrody Klio Porozumienia Wydawców Książek Historycznych w 2005 r. (za książkę “Zasada dwóch sumień”). Nagroda m.st. Warszawy (2018).
Główne zainteresowania badawcze: przemiany społeczne, mentalność polityczna, ideologie, historia wojskowa lat schyłku XVIII i pierwszej połowy XIX w.

Najważniejsze publikacje