We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

prof. dr hab. Andrzej Karpiński

Biogram

Ur. 18 09 1950 r. w Gliwicach. Studia historyczne ukończył w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego w 1973 r. Doktorat pt.: Ubożsi mieszkańcy Warszawy w latach 1526-1655, napisany pod kierunkiem prof. dr hab. Marii Boguckiej, został obroniony w 1978 r. w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk. W tymże roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk humanistycznych. W 1996 r. na podstawie rozprawy: “Kobieta w mieście polskim w drugiej połowie XVI i w XVII wieku uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego. Od 2002 r. profesor tytularny. Od 1978 r. zatrudniony w Instytucie Historii PAN, od 1999 r. zatrudniony (na pierwszym etacie) w Instytucie Historycznym UW.

Bibliografia

Pauperes. O mieszkańcach Warszawy XVI i XVII wieku, Warszawa 1983;

Kobieta w mieście polskim w drugiej połowie XVI i w XVII wieku, Warszawa 1995 (druk 1996);

W walce z niewidzialnym wrogiem. Epidemie chorób zakaźnych w Rzeczypospolitej i ich następstwa demograficzne, społeczno-ekonomiczne i kulturalne, Warszawa 2000 (druk 2001).


Zakład Historii Nowożytnej