We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

prof. dr hab. Robert Wiśniewski

Biogram

Doktorat w 2002 roku, habilitacja w 2013, profesor zwyczajny od 2022 roku. Interesuje się historią późnego antyku, a zwłaszcza przemianami religijnymi tego okresu, w tym kultem świętych, wróżbiarstwem, monastycyzmem, kształtowaniem się kleru chrześcijańskiego oraz bazami danych i ich rolą w warsztacie historyka.

Gościnnie prowadził badania w Trinity i All Souls College (Oxford), École Pratique des Hautes Études i École Pratique des Sciences Sociales (Paryż), Central European University (Budapest) i University of Princeton.

Kierował projektem Presbyters in the Late Antique West i był odpowiedzialny za polski zespół grantu The Cult of Saints from its origins to circa AD 700 (ERC).

Obecnie kieruje Centrum Badań nad Cywilizacjami Starożytnymi (CRAC).

Lista publikacji

Najważniejsze publikacje

Projekty naukowe