We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

The Cult of Saints: a systematic, christendom-wide study of its origin, spread and development

Bryan Ward-Perkins
Zespół:
dr Julia Doroszewska (adiunkt naukowy)
dr Marijana Vuković (adiunkt naukowy)
Philip Polcar
mg Marta Szada

Celem projektu jest wyjaśnienie jak powstał, rozprzestrzenił się ewoluował kult świętych – jedno z najważniejszych zjawisk religijnych w świecie późnego antyku i średniowiecza. Za tym ogólnym pytaniem kryje się długa seria kwestii szczegółowych, z których, tytułem przykładu, można wskazać następujące: Jakie były przyczyny sukcesów i porażek poszczególnych kultów? Dlaczego mało znani męczennicy zdobyli popularność tam, gdzie nie udało się to wielkim apostołom? Co pomagało kultom pokonywać bariery językowe? Jakimi drogami rozprzestrzeniała się wiara w moc szczątków świętych? Gdzie i jak rodziły się nowe formy weneracji? Jaką rolę odgrywał kult świętych w konfliktach między różnymi nurtami chrześcijaństwa?
Siła projektu leży przede wszystkim w sposobie, w jaki zostanie udzielona odpowiedź na te pytania. Po pierwsze, prowadzone badania uwzględniają nie tylko garstkę wielkich świętych znanych w całym basenie Morza Śródziemnego, ale i tysiące postaci lokalnych, poświadczonych w pojedynczej inskrypcji bądź wzmiance kalendarzowej. Po drugie, zespół, podzielony na mniejsze grupy, zbiera dane ze wszelkich typów źródeł, tekstów literackich, kalendarzy i inskrypcji, powstałych w sześciu językach starożytnego chrześcijaństwa: greckim, łacińskim, syriackim, koptyjskim, armeńskim i gruzińskim do końca VII wieku. Dane te są gromadzone w przeszukiwalnej bazie elektronicznej, która po zakończeniu projektu będzie dostępne wszystkim zainteresowanym badaczom.
Pięcioletni program badawczy realizowany jest przez zespół kierowany przez Bryana Ward-Perkinsa i składający się z badaczy z Oksfordu, Reading i Warszawy. Za pracę grupy pracującej nad źródłami łacińskimi odpowiedzialny jest Robert Wiśniewski z WH UW. Badania, prowadzone w latach 2014-2018 finansowane są ze środków European Research Council (ERC Advanced Grant).