We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

mgr Róża Kochanowska

Biogram

W swojej pracy badawczej zajmuję się słownictwem powstałym w czasie II wojny światowej. W ramach pracy nad rozprawą doktorską skupiam się na słownictwie, które powstało lub rozprzestrzeniło się w Leningradzie w czasie oblężenia 1941-1943. Badam chronologię powstawania neologizmów oraz zmiany znaczenia słów, użycie nowego słownictwa w różnych warstwach społecznych oraz po wojnie. Do pracy używam narzędzi lingwistyki korpusowej. Moja aktywność naukowa skupia się na historii języka, miejskiej toponimii oraz korpusach językowych.

Od 2020 roku jestem członkinią Rady Instytutu Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej oraz Pracowni Technologii Informatycznych Translatoryki i Komunikacji Specjalistycznej. W latach 2020/2021 brałam udział w organizacji konferencji Memory Studies Association Annual Meeting „Convergences” w Warszawie (5-9 lipca 2021) oraz współorganizowałam warsztat dla doktorantów z całego świata MSA Forward Postgraduate Workshop (1-2 lipca 2021). Od 2022 roku jestem zatrudniona w projekcie 24.02.2022, 5 rano: Świadectwa wojny” Instytutu Filozofii i Socjologii PAN.

Tytuł rozprawy

Potencjał słowotwórczy mieszkańców miast dotkniętych II wojną światową i jego implikacje tłumaczeniowe (na przykładzie Leningradu)”

Najważniejsze artykuły naukowe

  • „Ленинградцы, дети мои!” – badanie korpusowe poezji czasów blokady Leningradu”, Language and Literary Studies of Warsaw (przyjęty do druku)

     

     

  • „(Nie)oficjalna toponimia Sankt Petersburga”, Language and Literary Studies of Warsaw, Warszawa, 2018 (8), s. 125-149