We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

dr hab. prof. ucz. Piotr Maciej Majewski

Biogram

Zajmuje się historią Europy Środkowej i Wschodniej w XX w. Doktoryzował się na Wydziale Historycznym UW w 2000 r., tu też habilitował się w 2008 r., a w 2020 r. uzyskał stanowisko profesora uczelni. Przedmiotem jego zainteresowań badawczych są przede wszystkim historia Czechosłowacji i ziem czeskich oraz stosunki czesko-niemieckie w XX w. Zajmował się również polityką zagraniczną PRL, przymusowymi migracjami ludności w XX w. oraz współczesną polityką pamięci. W latach 2009-2017 pełnił funkcję zastępcy dyrektora Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, gdzie odpowiadał za przygotowanie wystawy głównej.

Najważniejsze publikacje