We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Apel w obronie Stowarzyszenia „Memoriał”

Rada Wydziału Historii UW na posiedzeniu 2 lutego 2022 r. podjęła uchwałę, wyrażającą poparcie dla Apelu w obronie Stowarzyszenia “Memoriał” w związku z wydaniem wyroku Sądu Najwyższego Federacji Rosyjskiej, nakazującego likwidację tego Stowarzyszenia (wyrok z 28 grudnia 2021 r.).

W uchwale wyrażamy protest przeciwko tej decyzji, rozumiejąc znaczenie „Memoriału” i jego badań nad zbrodniami reżimu totalitarnego w Związku Radzieckim.

Doceniamy rolę stworzonych przez Stowarzyszenie instytucji (muzeum, archiwum i biblioteki) oraz przedsięwzięć naukowych, działalności wydawniczej, wystawowej czy popularyzatorskiej.

Uważamy, że znajdująca się w centrum działań Stowarzyszenia obrona praw człowieka czyni z niego jedną z najważniejszych i najchwalebniejszych rosyjskich organizacji pozarządowych.

Uchwała Rady Wydziału

Apel w obronie Stowarzyszenia “Memoriał”

 


Lista instytucji wspierających

Dziekan, Rada Dziekańska i Rada Dyscypliny Wydziału Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dziekan i Rada Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego
Dziekan i Rada Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
Dziekan, Kolegium Dziekańskie, Rada Wydziału Humanistycznego, Dyrektor i Rada Instytutu Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
Dziekan i Rada Naukowa Wydziału Historycznego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Dziekan, Kolegium Dziekańskie i Rada Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego
Dyrekcja i Rada Naukowa Instytutu Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Przewodniczący i Rada Dyscypliny Historia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Przewodniczący i Rada Dyscypliny Historia Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Prorektor ds. Kolegium Nauk Humanistycznych i Rada Naukowa Kolegium Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego
Przewodniczący i Rada Naukowa Instytutu Historycznego Uniwersytetu Szczecińskiego
Dyrektor i Rada Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Dziekan i Rada Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku
Przewodniczący i Rada Naukowa Dyscypliny Historia Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Dziekan i Rada Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego
Dziekan i Rada Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
Przewodniczący i Rada Dyscypliny Naukowej Historia Uniwersytetu Zielonogórskiego
Dyrektor i Rada Instytutu Historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Dyrektor i Rada Instytutu Historii Akademii Pomorskiej w Słupsku
Dyrekcja i Rada Naukowa Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
Komitet Nauk Etnologicznych Polskiej Akademii Nauk
Komitet Nauk Filozoficznych Polskiej Akademii Nauk
Komitet Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk
Komitet Nauk o Kulturze Antycznej Polskiej Akademii Nauk
Komitet Słowianoznawstwa Polskiej Akademii Nauk
Prezes i Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Historycznego
Prezes i Zarząd Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego
Przewodniczący i Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Socjologicznego