We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Praca licencjacka z wykorzystaniem historii mówionej doceniona

Poznaliśmy wyniki pierwszej edycji konkursu na najlepszą pracę licencjacką i pracę magisterską z wykorzystaniem historii mówionej.

Pierwszą nagrodę w kategorii prac licencjackich zdobył nasz student, Maciej Waleszczyński za pracę pt. „Trzeba było zacząć od nas…”. Praca została napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Jerzego Kochanowskiego.

Praca traktuje o transformacji po 1989 roku Państwowych Gospodarstw Rolnych i napisana jest na podstawie relacji zebranych w 2020 r. w powiecie kętrzyńskim, woj. warmińsko-mazurskie.

Kapituła doceniła zakres wykonanej pracy badawczej, w tym ilość danych zgromadzonych w nagranych przez Autora relacjach historii mówionej oraz poziom ich analizy i stopień wykorzystania, a także rzadko obecny w pracach licencjackich sposób formułowania problemów badawczych i wnioskowania, który skłania czytelnika do podjęcia naukowej dyskusji.

Organizatorami konkursu jest Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” i Polskie Towarzystwo Historii Mówionej.

Serdecznie gratulujemy!

Więcej