We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Czas w małych miastach. Studium z dziejów kultury umysłowej późnośredniowiecznej Polski

Autorzy:

Agnieszka Bartoszewicz

Formułując kwestionariusz badawczy niniejszej pracy autorka starała się przede wszystkim znaleźć odpowiedź właśnie na te pytania, pamiętając jednocześnie o stworzonym w dotychczasowej literaturze przedmiotu modelu badania stosunku człowieka do czasu w trzech odrębnych płaszczyznach: rachuby czasu, rytmu, i form użytkowania czasu oraz wyobraźni czasowej.