We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Dania. Seria: Historia państw świata w XX i XXI wieku

Autorzy:

Grażyna Szelągowska

Książka Grażyny Szelągowskiej stanowi pierwszą na polskim rynku wydawniczym syntezę dziejów najnowszych Danii. Luka ta była tym dotkliwsza że to właśnie w tym kraju ukształtował się model skandynawskiego państwa opiekuńczego. W książce G. Szelągowskiej zwracają uwagę trzy wątki budowa systemu państwa opiekuńczego w pierwszej połowie stulecia okres II wojny światowej i problem kolaboracji oraz powstanie po 1945 roku tzw. państwa dobrobytu. Wokół tych wątków przedstawia Autorka szeroki obraz życia społecznego politycznego gospodarczego oraz kulturalnego mieszkańców Danii od przełomu XIX i XX wieku do początków wieku XXI. Obok wykładu na temat dziejów politycznych otrzymujemy więc także opis przemian społecznych obyczajowych a nawet życia codziennego w Danii ostatnich stu lat.