We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Dokumenty odrodzonego Uniwersytetu Warszawskiego z lat 1915–1919

Autorzy:

Tadeusz Paweł Rutkowski (wstęp i opracowanie)

Tom zawiera odpisy dokumentów Uniwersytetu Warszawskiego z lat 1915–1919, zniszczonych w czasie II wojny światowej i uznawanych dotąd za bezpowrotnie stracone. Odkrycie odpisów w Archiwum UW i ich publikacja pozwalają na głębsze poznanie nie tylko politycznych aspektów funkcjonowania Uniwersytetu, lecz także jego codziennej aktywności w jej materialnym i społecznym wymiarze. Przywracają również pamięć o pracownikach technicznych i administracyjnych Uniwersytetu, którzy pozostawali dotąd w cieniu kadry naukowej.