We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Działalność fundacyjna możnowładztwa czeskiego i jej uwarunkowania społeczne (XI-XIII wiek)

Autorzy:

Marcin Pauk

Książka podejmuje w sposób kompleksowy zagadnienie fundacji możnowładczych na przykładzie średniowiecznych Czech i Moraw. Autor – historyk z Uniwersytetu Warszawskiego – omawia kształtowanie się czeskiej elity władzy we wczesnym średniowieczu, przedstawia nie tylko struktury społeczne i zawodowe, ale także istotne dla tej tematyki pierwiastki ideowe oraz mechanizmy ich przekazu. Publikacja zaopatrzona jest w obszerne, przejrzyste tabele z zestawieniami możnowładców, fundacji i tyczących ich wzmianek źródłowych, a także ilustracje i mapy. Na końcu książki zebrana została licząca ponad 350 pozycji bibliografia prac polsko- i obcojęzycznych, a także streszczenie w języku niemieckim.

Wydawnictwo Societas Vistulana: Kraków 2000

ss. 280

ISBN: 83-88385-03-8