We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Historia starożytnych Greków. Tom 2. Okres klasyczny

Autorzy:

Benedetto Bravo, Marek Węcowski, Ewa Wipszycka, Aleksander Wolicki

Tom 2, obejmujący okres od końca wojen perskich po śmierć Filipa II, stanowi, oczekiwane od lat przez środowisko polskich historyków, naturalne dopełnienie całości dzieła (tomy: 1 i 3 wydane przed laty przez PWN, zostaną wznowione w wersji poprawionej przez Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego).

Walory merytoryczne tej książki wiążą się ściśle z dydaktycznymi, a jasny, znakomicie napisany tekst, starannie zebrana i skomentowana bibliografia, indeksy osobowy i rzeczowy oraz bogaty materiał ilustracyjny powodują, że podręcznik ten pozwala odbiorcy wytworzyć sobie całościowy obraz dziejów Greków w danej epoce na tle niezbędnych dla jej zrozumienia zjawisk społecznych i kulturowych.

Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego: Warszawa 2009

ss. 806

ISBN: 9788323504122