We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Instrukcje i reskrypty do ambasadorów rosyjskich w Rzeczypospolitej w latach 1772-1794

Autorzy:

Adam Danilczyk, Jacek Kordel, Vadzim Anipiarkou, Sławomir Łuczak, współpraca Zofia Zielińska

Publikowane w niniejszej edycji instrukcje i reskrypty są efektem kwerendy przeprowadzonej w archiwach, wydanych wcześniej publikacjach źródłowych i literaturze. Znaczna część pism pochodzi ze Sbornika Imperatorskogo Russkogo Istoriczeskogo Obszczestwa, Archiwum Polityki Zagranicznej Imperium Rosyjskiego w Moskwie (zespoły 80/1 i 79/6) oraz Biblioteki Polskiej w Paryżu (sygn. 29). Dokumenty z AVPRI w Moskwie, poza nielicznymi wyjątkami, to kopie, minuty lub bruliony reskryptów wysyłanych do Warszawy. Z kolei archiwalia z Biblioteki Polskiej to oryginały; stanowią one fragment materiałów ambasady rosyjskiej w Polsce, przejęty przez powstańców w czasie insurekcji 1794 r.

Zebrane instrukcje i reskrypty zostały napisane w językach francuskim i rosyjskim (wyjątkiem jest reskrypt odwołujący Jakoba Sieversa, wydany w języku polskim).

(Ze wstępu)