We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Michał Kazimierz Pac – wojewoda wileński, hetman wielki litewski. Działalność polityczno-wojskowa

Autorzy:

Konrad Bobiatyński

Biografia kontrowersyjnego magnata, polityka i dowódcy, który odcisnął znaczące piętno na dziejach Rzeczypospolitej w II połowie XVII w. Autor, na podstawie w dużej części nieznanego materiału źródłowego, omawia i analizuje kolejne etapy kariery Paca, próbuje również odnieść się do jego jednoznacznie negatywnego wizerunku obowiązującego w polskiej historiografii. Praca ta porusza również szereg istotnych zagadnień związanych z funkcjonowaniem stronnictw magnackich na Litwie w tym okresie.