We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Narodziny zawodu. Duchowni luterańscy i proces budowania konfesji w Księstwach Pomorskich XVI/ XVII w.

Autorzy:

Maciej Ptaszyński

W XVI stuleciu w Europie narodził się nowy zawód. Duchowieństwo, w krajach katolickich stanowiące jeden ze stanów społecznych, na obszarach protestanckich przekształciło się w grupę zawodową. Książka opisuje tę zmianę na przykładzie Księstw Pomorskich. Korzystając z metod historii społecznej i „historii życia codziennego”, autor rekonstruuje przebieg edukacji pastorów, ich życia zawodowego oraz prywatnego.

Przejście od stanu do zawodu nie było radykalną zmianą, lecz powolną ewolucją. Stopniowa profesjonalizacja protestanckich duchownych należy do procesu „budowania konfesji”. Polegał on na wypracowaniu teologicznych podstaw wyznania, stworzeniu ram prawnych dla nowych Kościołów oraz przeobrażeniu mentalności wiernych, a współgrały z nim zmiany struktur państwa. Książka stanowi próbę odpowiedzi na pytanie o wzajemną zależność przemian w obrębie Kościoła i państwa w XVI i XVII w.