We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Odnowa tej ziemi I Pielgrzymka Jana Pawła II do Polski, czerwiec 1979

Autorzy:

Paweł Skibiński

Pielgrzymka Jana Pawła II do Polski w roku 1979 była niewątpliwie wydarzeniem o znaczeniu światowym, nie tylko w sensie politycznym, lecz także społecznym, religijnym, kulturowym, a nawet metafizycznym. Skutki tych czerwcowych „dziewięciu dni, które zmieniły świat”, bezpośrednie i pośrednie, pozwalają mówić o tym, że znaczenie pielgrzymki z czasem staje się tylko coraz większe. Skibiński daje pierwszą próbę całościowego, wieloaspektowego, syntetycznego spojrzenia na to wydarzenie, wykorzystując nowe źródła i reinterpretując wiele dotychczasowych ustaleń oraz dodając nowe obserwacje i wnioski. Książka głęboko przemyślana, świetnie napisana i ożywczo inspirująca do myślenia.

Państwowy Instytut Wydawniczy: Warszawa 2020