We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Polakożerca kontra wrogowie Rzeszy. Cesarz Wilhelm II i Polacy 1888-1918

Autorzy:

Piotr Szlanta

Na początku swego panowania cesarz Wilhelm II wykonał kilka propolskich gestów, ale po 1894 roku przeszedł na pozycję zdecydowanie wrogą Polakom. Przywrócił germanizacyjny kurs rozpoczęty przez kanclerza Ottona von Bismarcka. Polacy stanowili dziesięć procent populacji Prus, ale ich prawa do własnej tożsamości narodowej, tradycji i języka nie były respektowanie przez państwo. Konflikt polsko-niemiecki podsycany był także przez samego cesarza. Jego prowokacyjne przemówienia wielokrotnie wywoływały fale oburzenia wśród Polaków, zarówno tych, którzy mieszkali w granicach cesarstwa jak i poza nimi. W książce Piotra Szlanty historia relacji polsko-niemieckich, ze szczególnym uwzględnieniem postaci Wilhelma II, jest niezwykle barwna i pasjonująca. Efekt taki został osiągnięty dzięki gruntownym badaniom (Autor dotarł do wielu ciekawych źródeł archiwalnych) oraz przystępnej formie narracji.

Wydawnictwo Difin: Warszawa 2018

ss. 205

ISBN: 978-83-8085-780-3