We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

18 grudnia 2023 r. o godz. 13.00 w budynku Wydziału Historii UW, w Sali Kolumnowej odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Szymona Brzezińskiego

Tytuł rozprawy: “Polska a Siedmiogród za panowania Izabeli Jagiellonki i Jana Zygmunta Zapolyi
Promotor: prof. dr hab. Urszula Augustyniak
Recenzenci: dr hab. Marek Ferenc, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński); dr hab. Agnieszka Januszek-Sieradzka, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski)

Dyscyplina naukowa: historia
Język obrony: polski

Praca doktorska jest dostępna na stronie Repozytorium UW.