We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

12 kwietnia 2022 r. o godz. 11.30 w Sali Kolumnowej w budynku Wydziału Historii UW odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Stanisława Zawadzkiego.

Tytuł rozprawy: „Gospodarowanie ekonomiami królewskimi w Wielkim Księstwie Litewskim w świetle kontraktów dzierżawnych z II poł. XVII wieku”
Promotor: dr hab. Piotr Ugniewski, prof. ucz.
Recenzenci: dr hab. Anna Pytasz-Kołodziejczyk, prof. UWM (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski), dr hab. Piotr Guzowski (Uniwersytet w Białymstoku)
Dyscyplina naukowa: historia
 Język obrony: polski

Praca doktorska będzie dostępna na stronie Repozytorium UW 10 dni przed obroną: https://depotuw.ceon.pl/handle/item/4138

Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny Historia
dr hab. Piotr Majewski, prof. ucz.