We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

8 czerwca 2022 r. o godz. 14.00 w sali A odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Kacpra Jakuba Ziemby.

Tytuł rozprawy: Judzka tradycja monarchiczna w pamięci zbiorowej mieszkańców prowincji Jehud”.

Promotor: dr hab. Łukasz NiesiołowskiSpanó, prof. ucz.

Recenzenci: dr hab. Michał Marciak, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński), dr hab. Maciej Münnich, prof. KUL, (Katolicki Uniwersytet Lubelski), dr hab. Jakub Slawik, prof. ChAT (Chrześcijańska Akademia Teologiczna

Dyscyplina naukowa: historia

Język obrony: polski

Rozprawa oraz recenzje dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej.