We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

25 października 2022 r. o godz. 13.00 zdalnie odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr. Piotra Kaliszewskiego.

Tytuł rozprawy: „Młodzież w walce o niepodległość i granice państwa polskiego w latach 1914 – 1921”

Promotor: dr hab. Tadeusz Rutkowski, prof. ucz.

Recenzenci: dr hab. Marek Deszczyński, prof. dr hab. Mariusz Wołos

Dyscyplina naukowa: historia

Język obrony: polski

Link do uczestnictwa w obronie rozprawy doktorskiej zostanie udostępniony po wcześniejszej rejestracji. Zgłoszenie należy przesłać na adres: dziekanat.wh@uw.edu.pl. Rejestracja uczestników będzie otwarta od godz. 08:00 w dniu 17 października 2022 r. do godz. 23:59 w dniu 24 października 2022 r.

Rozprawa oraz recenzje

Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny Historia
dr hab. Piotr Majewski, prof. ucz.


 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej zostanie przeprowadzona w trybie zdalnym na podstawie § 26 ust. 6 załącznika nr 1 do uchwały nr 157 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2022 r. poz. 159).