We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Raszyzm – nowa historyczna forma rosyjskiego totalitaryzmu

Zapraszamy na spotkanie z ukraińskimi historykami, zajmującymi się totalitaryzmem, Larysą Yakubovą i Hennadijem Efimenko.
Spotkanie odbędzie się pod tytułem “Raszyzm – nowa historyczna forma rosyjskiego totalitaryzmu: istota, wyzwania dla Ukrainy i świata
Zapraszamy 25 maja 2023 r. o godz. 18.30 do sali A na Wydziale Historii UW.
Podczas spotkania badacze totalitaryzmu określą definicję “raszyzmu”, jego miejsce w informacyjnej wojnie, a także wpływ na europejską przestrzeń medialną.

LARYSA YAKUBOVA – doktor nauk historycznych, członek korespondencyjny Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, kierownik Zakładu Instytutu Historii Ukrainy Narodowej Akademii Nauk Ukrainy. Znana jest jako badaczka historii stosunków międzyetnicznych w okresie międzywojennym, teorii i praktyki polityki narodowościowej, historii wspólnot etnicznych na Ukrainie, problemów budowania narodu i państwa w ich historycznej dynamice i w świetle dzisiejszych wyzwań. Jej najnowsze monografie indywidualne to “”Rosyjski mir” na Ukrainie: na skraju przepaści” (2018) oraz ” Euroazjatycki rozłam. Ukraina w dobie wyzwań hybrydowych ” (2020).
HENNADII YEFIMENKO – doktor nauk historycznych, pracownik naukowy Instytutu Historii Ukrainy, uczestnik projektu “Likbez.Historical Front”. Jego zainteresowania badawcze obejmują politykę narodowościową bolszewików na Ukrainie, relacje między Ukraińską SRR a Kremlem, Hołodomor oraz kształtowanie się i rozwój ukraińskiej państwowości radzieckiej.