We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

„Ordinari Post Tijdender”, jako źródło wiedzy o Rzeczypospolitej Obojga Narodów – badania wstępne

 Celem projektu jest przeprowadzenie badań wstępnych, które umożliwią sprawdzenie użyteczności pierwszego szwedzkiego dziennika „Ordinari Post Tijdender”, uchodzącego za jeden z najstarszych na świecie, do badań nad obrazem Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XVII i XVIII w. Kluczowe w tym przypadku będzie określenie liczby wzmianek podejmujących zagadnienia z zakresu dziejów Rzeczypospolitej Obojga Narodów, częstotliwości ich występowania i sprawdzenie, czy istniała korelacja między częstotliwością publikacji relacji z Rzeczypospolitej a kluczowymi wydarzeniami, charakterystycznymi dla nowożytnych stosunków polsko-szwedzkich (np. „potop” szwedzki czy Wielka Wojna Północna, zmiana na tronie, abdykacja ostatniego Wazy na polskim tronie).

Ramy chronologiczne badań wstępnych obejmują lata 1645-1795; początek stanowi pierwszy wydany numer dziennika, zaś domyka go III rozbiór Polski.