We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Status prawny Żydów na ziemiach polskich pod zaborami i w II Rzeczypospolitej. Edycja źródeł

Zespół:

dr Alicja Maślak-Maciejewska (IJ UJ)
dr hab. Artur Markowski (WH UW)

Strona www projektu

Jedenastoosobowy zespół badawczy, skupiający naukowczynie i naukowców z trzech stref językowych, przygotowuje edycję naukową korpusu źródeł obrazujących status prawny Żydów na ziemiach polskich pod zaborami i w II RP. Celem jest zebranie i krytyczne opracowanie szeregu dokumentów legislacyjnych i przykładów implementacji. Materiał zostanie sprowadzony do wspólnej podstawy językowej, opatrzony krytycznym, kontekstowym aparatem naukowym, a dzięki edycji elektronicznej oraz systemowi indeksów w publikacjach drukowanych uzyskany zostanie efekt sieciowania materiałów o charakterze normatywnym z dobranymi przykładami implementacji przepisów w praktyce prawno-społecznej państw zaborczych i II RP.