We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Seminarium im. prof. Anny Żarnowskiej

Zespół Badawczy Historii Społecznej Wydziału Historii UW zaprasza do udziału w kolejnym seminarium im. prof. Anny Żarnowskiej, pt. „Miasto i miejskość w XIX i XX wieku – aspekty społeczno-kulturowe”. Seminarium odbędzie się w czwartek, 23 września 2021 r. w sali “A” na Wydziale Historii.


10.00-10.20
dr hab., prof. UW Grażyna Szelągowska, dr Agnieszka Janiak-Jasińska, Wprowadzenie

10.20-11.40 – wykład wraz z dyskusją
dr hab., prof. UAM Przemysław Matusik, Instytucjonalne konteksty rozwoju historiografii miejskiej w XIX i XX w. na przykładzie Poznania

11.40-12.00 – przerwa kawowa
Projekty – część I

12.00-12.40
dr Kamil Śmiechowski, Modernizacyjny wymiar debaty o miastach w Królestwie Polskim na początku XX wieku – prezentacja projektu badawczego.

12.40-13.20
mgr Jakub Frejtag, Architektura jako źródło do historii społecznej miasta u progu nowoczesności – przypadek „Nowego Kościoła” w Radomiu.

13.20-14.00
dyskusja

14.00-14.30
lunch

Projekty – część II

14.30-15.10
dr Aleksander Łupienko, Kulturowa historia przestrzeni Lwowa w XIX w. (do 1914 r.) – prezentacja projektu badawczego.

15.10-15.50
mgr Piotr Hummel, Życie sąsiedzkie w Łodzi i w Warszawie w latach 1864-1914. – omówienie wyzwań źródłowych.

15.50-16.30
dyskusja i podsumowanie


W przypadku pogorszenia się sytuacji epidemicznej seminarium odbędzie się w formie zdalnej (informacja pojawi się na stronie Wydziału Historii UW)